Ο Φαντασιόπληκτος

Ένα έργο…

Ένας πρωταγωνιστής…

Ένας μονόλογος…

Ένα παραλήρημα…

Θεωρίες συνωμοσίας….

Παραλογισμός…

Μια παράσταση με ένα πρωταγωνιστής…Θεόδωρος Πάγκαλος !!!!